Open Huis: 24 en 25 mei 2008

Galerie-dochters en mini-Ladakh Festival

24 en 25 mei 2OO8

MET:
Verkoop rest-schilderijen van (voormalige) Galerie Briljant
En Mini Ladakh Festival: met Powerpointpresentatie,
film en verkoop kunstvoorwerpen en sieraden
uit LADAKH
Met Muzikale Intermezzo’s door Annelies Stinesen en Renilde Duif

De zomer nadert, de grote schoonmaak is achter de rug. Vlak voor mijn vertrek naar Ladakh, op 5 juni a.s. wil ik zelf echter nog graag een grote schoonmaak houden die geld oplevert voor de Tibetaanse nonnen in Ladakh. De galerie, die ik vele jaren
samen met Hennie Dallinga met veel plezier heb gerund, is nu alweer een aantal jaren dicht.

Schilderij Bougien ter Haar

Echter, er zijn nog enkele, hele mooie!, winkeldochters in huis.
Dan: als Dutch Foundation for Ladakhi Nuns hebben we de afgelopen jaren veel bereikt, met steun van zowel de overheid (Cordaid) als wel van vele particulieren. Ook R.K. vrouwenkloosters overal in het land hebben de nonnen hun steun gegeven. Er staat nu een nieuw klooster voor een groep oudere nonnen. Het gastenverblijf daarbij is klaar en gaat vanaf 1 juni haar eerste gasten herbergen! We gaan het gebouw dit jaar voltooien met de bouw van een kleine winkel, een keuken, een kamer voor de vrijwilligers die het verblijf gaan runnen en een wasplaatsje voor de gasten. Van de opbrengst van dit weekend gaat een deel naar dit project, en een deel gaat naar het studiefonds waaruit de opleidingen van een groeiende groep nonnen wordt bekostigd. Studie betekent ook voor hen een toekomst waarin ze zichzelf kunnen bedruipen!
Kortom: een afwisselend weekend, waarbij u van harte bent uitgenodigd.

MEER INFORMATIE: over de projecten in Ladakh: www.ladakhnuns.com
WAAR: Voormalige Galerie Briljant, Brilweg 44 B, 9805 TE Briltil
WANNEER: 24 EN 25 MEI a.s. van 13.00 tot 18.00 UUR
WAT: VERKOOP restanten schilderijen, van de voormalige Galerie Briljant voor mooie prijzen.
Tevens series foto’s van o.a. Tibetaanse nonnen, landschappen, natuur, mensen in India en
Nepal van Marlies Bosch.

Er is eveneens een ruime sortering aanwezig van Tibetaanse kunstvoorwerpen en sieraden en het fotoboek ‘licht in ladakh’.
Pogramma: beide dagen
14.00 uur: Powerpoint presentatie en discussie over het leven van Tibetaanse nonnen in Dharamsala en Ladakh met de nadruk op de uitzonderlijke positie van de nonnen in Ladakh en de steun van de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns voor de Ladakh Nuns Association.
15.00 uur: Film ‘Autumn in Himalaya’: Noordelijke première van de nieuwe film van de Poolse filmmaakster Malgorzata Skiba. En eventueel andere films.

tel. 0594-507407