Healthy Body Healthy Mind

Healthy in tibetaans

In 2002 werd op initiatief van Marlies Bosch een begin gemaakt met de bewerking van het bekende boek OurBodies OurSelves voor Tibetaanse vrouwen. Het oorspronkelijke OBOS bestaat al meer dan 25 jaar en is inmiddels een lijfboek voor vele vrouwen over de hele wereld: in hun eigen taal en aangepast aan hun eigen levensomstandigheden. Door gebrek aan geld was dat tot dan toe niet mogelijk geweest voor de Tibetaanse vrouwen. Het Global Fund for Women gaf $15.000 voor het project, dat veel langer dan gedacht in beslag nam vanwege het aantal mensen dat eraan heeft meegewerkt. Op dit moment is een internationaal gezelschap van vrouwen bezig met een herdruk van zowel de Tibetaanse als de Engelse versie voor alle Tibetaans Boeddhistische nonnen in India en Nepal.

Healthy Body Healthy Mind

In 2005 kwam het boek eindelijk uit. Het Tibetan Nuns Project, gezeteld in Dharamsala waar het een aantal nonnenkloosters ondersteunt en ook een hogere opleiding voor nonnen realiseert in Dolma Ling, was de motor achter het hele proces. Daarbij speelde ook Rhinchen Khando, de vroegere minister van Onderwijs van de Tibetaanse regering in ballingschap en schoonzuster van HH de Dalai Lama, een grote rol. Inmiddels heeft Kathy Davis een boek geschreven over de verspreiding van OBOS over de wereldbol, waarin ook het Tibetaanse project beschreven wordt: How Feminism Travels Across Borders: the Making of Ourbodies Ourselves. Daarin wordt beschreven hoe het project tot stand kwam. Ook bespreekt zij de conferentie in Utrecht, die door het toenmalige OBOS team werd georganiseerd in Utrecht.

Het boek is inmiddels verspreid onder een groot aantal nonnen en Tibetaanse vrouwen. De reacties zijn divers; en daar wordt door OBOS onderzoek naar gedaan. In de komende jaren zullen workshops gegeven worden om met name Tibetaanse nonnen handvaten aan te reiken om het boek te gebruiken binnen hun eigen gemeenschappen. Intussen heeft Ellis Lohuis met de nonnen in Spiti (Ladakh) lesmateriaal vervaardigd dat gebaseerd is op de inhoud van dit boek.

In 2012 maakte Bosch een reis naar Zangskar om een herdruk van dit boek te verspreiden onder de meest afgelegen nonnenkloosters in Zangskar. Eins 2013 vertrekt zij naar Bodghaya om aan de hand van dit boek workshops te geven aan een groot aantal nonnen uit afgelegen gebieden.

 

Foto’s van het Tibetaanse en Engelse boek

 

Cover OBOS back

 

 

Foto’s OBOS Conferentie Utrecht

2001: Crossing Borders Conference in Utrecht met alle landen die op dat moment aan een vertaling of bewerking van OBOS bezig waren!
Deze conferentie werd gehouden in het gebouw van de toenmalige Federatie Vrouwenzelfhulporganisaties aan de Oude Gracht in Utrecht.

Kathy Davis, Marlies Bosch: conferentie OBOS in Utrecht

 

Sally Whelan, (Obos) en Lobsang Dechen (Dharamsala)

Group discussion

Miho Ogino, Japan

Group Participants Crossing Borders Conference Utrecht

 

Kathy Davis: How feminism travels across borders

In 2007 verscheen het boek van Kathy Davis, na een intensieve studie van haar naar de ontwikkeling van het “Lijfboek voor Vrouwen” OBOS, dat nu al 30 jaar over de wereld reist. Uitgave: Duke University Press. In dit boek komt ook de totstandkoming van het Tibetaanse boek ter sprake.

 

 

U kunt het boek voor € 28,97 bestellen via Exotic India. Ook vindt u daar Engelstalige informatie.