2002: Vrouwen in Afrika

Situatie van vrouwen in Afrika

2002: in Man Vrouw Zorg: 9e International Women and Health Meeting
‘De situatie van vrouwen in Afrikaanse landen is schrijnend’

Inleiding

Marlies Bosch bezocht voor het tijdschrift Man Vrouw Zorg (Transact) in 2002 de 9e International Women and Health meeting in Toronto. Omdat huiselijk geweld, voortplantingsrechten en de invloed van het milieu op de gezondheid van vrouwen over ter wereld spelen, waren dit de thema’s op deze internationale gezondheidsvergadering voor vrouwen. Vooral in Afrika bleek de toestand voor vrouwen op meer fronten niet rooskleurig. Zij nam meteen de kans waar om met Jan Richardson, jarenlang werkzaam in een Lijfhuis voor vrouwen, te praten over getraumatiseerde hulpverleners.

In de afgelopen 27 jaar heeft een internationale beweging van vrouwen zich met grote regelmaat sterk gemaakt voor de verbetering van de gezondheidstoestand van vrouwen wereldwijd: de International Women and Health Meeting (IWHM). Politiek bewuste activisten verzamelden zich op gezette tijden op diverse plaatsen om gezamenlijk manifesten te produceren waarvan zij verwachtten dat ze van invloed zouden kunnen zijn op het politieke – en daarmee ook sociale – klimaat in vele landen.
Met nadruk spreken de organisatoren van de IWHM van een ‘meeting’, een vergadering, en niet van een conferentie of congres. Dit omdat het erom gaat elkaar te informeren over situaties op het gebied van gezondheid in diverse landen, en daar samen politieke actie aan te verbinden. Solidariteit met elkaar is daarom een van de pilaren waarop de IWHM rust.
Door de jaren heen hebben inmiddels negen van deze ontmoetingen plaats gevonden. Bij de eerste twee vergaderingen, in 1975 en 1978, waren uitsluitend Europese vrouwen aanwezig. De legalisering van abortus was toen het hoofdthema. Tijdens de vergadering in Amsterdam in 1984 werd het recht van vrouwen op voorbehoedsmiddelen en abortus op schrift gesteld.